Wycieczka

Speleologia Urbana

Czym jest turystyka speleologiczna?

Turystyka speleologiczna nie jest jak na razie tak popularna jak inne formy turystyki, ale powoli przez swoją specyfikę zaciekawia coraz szersze grono turystów.
Organizatorzy wyjazdów turystycznych starają się wychodzić na przeciw zapotrzebowaniu klientów i organizują wyjazdy po jaskiniach.
Taka nietradycyjna oferta, pozwala zapoznać się z przyrodą nieożywioną, o której do tej pory turyści jedynie słyszeli lub czytali.
Dzięki temu speleologia czyli nauka o jaskiniach, staje się bardziej dostępna i otwarta.

Turystyka speleologiczna wymaga kondycji fizycznej jak i psychicznej. W trakcie zwiedzania jaskiń można napotkać bardzo wąskie szczeliny, ciasne korytarze, poślizgnąć się przy studni, co może zakończyć się tragicznie dlatego też kondycja fizyczna i sprzęt alpinistyczny są niezbędne. Trzeba również sprostać psychicznie np. pokonując lęk przed ciemnością.

Zwiedzanie jaskiń niesie ze sobą wyznawania, z którymi turysta musi się zmierzyć, a im większe trzeba pokonać trudności i własne słabości tym bardziej taki rodzaj turystyki wciąga na dłużej.

Previous article
Speleologia Veneta
Next article
Film speleologia
About the author
related articles