Wycieczka

Fundacja speleologia Polska

Pod ziemię i z powrotem

Planowana wyprawa zdecydowanie nie jest polecana osobom strachliwym. Ludzie o słabych nerwach proszeni są o opuszczenie ekipy. Pozostający pod wpływem horrorów, osoby cierpiące na klaustrofobię również proszone są o rezygnację z wyprawy… Grotołazów.
To co można pomylić ze zwykłym spacerem po jaskini, to turystyka speleologiczna. Jest to wycieczka wgłąb planetu, przedmiotem zainteresowania której jest geneza i rozwój jaskini oraz wytworzone w niej środowisko przyrodnicze (mikroklimat, fauna, flora). Speleologia, bo tak nazywa się nauka o jaskiniach, obejmuje, poza sferą badań i dociekań naukowych, eksplorację jaskiń oraz alpinizm podziemny. Wszystkie te postacie aktywności ludzkiej w jaskiniach są ściśle ze sobą powiązane. Podziemne korytarze, przestrzenie, zapadliska są terenem bardzo tajemniczym, niezbadanym, pozostawiającym wiele (dla strachliwych: zbyt wiele) wyobraźni. Szacuje się, iż gros terenów podziemnych zostało niezbadanych lub niewystarczająco zbadanych, abyśmy mieli obraz tego, co faktycznie czeka na nas pod ziemią… I co, odważymy się na turystykę speleologiczną czy zostawimy do reszcie grupy?

Previous article
Co to jest speleologia?
Next article
Speleologia Sardegna
About the author
related articles